Burgers Zoo Arnhem. Voorbereiden van casco- en afbouwwerkzaamheden. Opstellen van diverse uitvoering- en productieschema’s. Bwaken van plannin. Controleren c.q. afhandelen van meer- en minderwerk. Het aanvragen en vergelijken van offertes. Calculeren en inkopen van materialen. De schetsen vanaf DO uitwerken tot  uitvoeringstekeningen.