Camping de Brem Renesse. Het terrein wordt verdeeld in 52 vakken, ieder vak wordt nauwkeurig ingemeten. De gegevens, schetstekeningen en de metingen worden verzameld waarna de gegevens van een groot aantal metingen worden verwerkt in CAD programma.